//Atomis - ATOM In Sustainability

ICA-AtoM

ICA-AtoM is een web-based open-source archiefbeheerssysteem. ICA-AtoM draait bij voorkeur op PHP (versie 5.3 of hoger) en MySQL (versie 5.0, 5.1 of 5.5). ICA-AtoM kan lokaal worden geïnstalleerd (Windows, Linux of Mac OS) of op een webserver. Voor dit laatste is er de keuze tussen shared hosting of managed webhosting. Bij managed hosting heb je o.a. rechtstreekse toegang tot de webserver via SSH en tot de databankserver.

Een aantal beheerstaken worden bij voorkeur rechtstreeks op de webserver uitgevoerd: importeren van grote EAD/EAC-documenten, het heropbouwen of optimaliseren van de zoekindex, het migreren van de databank, enz. Dit betekent niet dat je automatisch moet kiezen voor managed hosting. Wij hebben een controlepaneel voor ICA-AtoM ontwikkeld waarmee de voornaamste beheerstaken ook zonder SSH-toegang kunnen worden uitgevoerd. Dit controlepaneel wordt standaard mee aangeleverd en opgezet bij de aanschaf van een gebruiksrecht op Atomis. Atomis roept een aantal van deze controlepaneelfuncties rechtstreeks aan zodat je het verschil tussen shared of managed hosting op dit punt amper merkt.

Links

Bekijk ook onze technische faq over ICA-AtoM