//Atomis - ATOM In Sustainability

FAQ: Technisch

Atomis

ICA-AtoM


Onze antwoorden

Atomis

Ik ontving een nieuwe versie van Atomis. Hoe neem ik deze nieuwe versie in gebruik?


Is Atomis ook bruikbaar in combinatie met andere archiefbeheerssystemen dan ICA-AtoM?

Ja, de EAD- en EAC-documenten die Atomis genereert voldoen aan de DTD's en de XML Schemas van beide normen. Elk archiefbeheerssysteem dat EAD en EAC als importformaat ondersteunt kan werken met de door Atomis gegenereerde XML-documenten. De geldige invoerlijsten en vele controlefuncties van Atomis zijn bruikbaar ongeacht het archiefbeheerssysteem. Atomis bewaart zijn validatieregels en de geldige invoerlijsten in zijn eigen XML-configuratiebestanden.De EAD- en EAC-documenten van Atomis zijn wel afgestemd op ICA-AtoM en de mapping die ICA-AtoM voorziet tussen EAD en ISAD(G) enerzijds en EAC en ISAAR(cpf) anderzijds. [naar boven]


Welke webprotocollen ondersteunt Atomis?

Atomis ondersteunt FTP, sFTP en SSH. [naar boven]


Kan ik in Atomis de poortnummers voor de verbindingen met de server aanpassen?

Ja, dat kan. De standaardpoorten voor FTP, SSH en DB kunnen aangepast worden. [naar boven]


Na een Windows 10 upgrade werkt mijn databankverbinding niet meer. Wat nu?

Verwijder de MySQL-connector van je pc en installeer deze opnieuw.[naar boven]


In de log van een EAD-import zie ik een libxml error 1549 en 517 vermeld staan. Wat nu?

XML-documenten worden door AtoM uitgelezen dmv libxml2. In de Debian-distributie ondersteunt libxml2 geen https. Maakt je webserver gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat en wordt https:// in de URL van de ead.dtd vermeld, dan kan libxml2 de DTD niet uitlezen. Voor het importeren van je archiefbeschrijvingen vormt dit echter geen probleem. Beide meldingen kun je dus gewoon negeren. Ook voor de validatie van je EAD-bestanden in Atomis vormt dit geen probleem. [naar boven]


ICA-AtoM

Na succesvolle import van mijn archiefbeschrijvingen zijn deze niet zichtbaar op de website. Wat nu?

Tijdens het importeren werd de zoekindex niet aangevuld. Dit is een instelling in de beheerderspagina's. Je kan de zoekindex aanvullen door de zoekindex opnieuw samen te stellen in Atomis. [naar boven]


Kan ik de weergave van het hiërarchisch overzicht met archiefbeschrijvingen aanpassen?

Ja, dat kan tot op zekere hoogte. In ICA-AtoM zelf kun je enkel configureren of de referentiecodes van de hogere niveaus worden overgeërfd. Maar de meeste archiefinstellingen vinden de vermelding van de beschrijvingsniveaus en de referentiecodes in de titels van het archievenoverzicht echter storend. Mits enkele aanpassingen in de code van ICA-AtoM kunnen we de beschrijvingsniveaus en de referentiecodes in het archievenoverzicht verbergen. Neem hiervoor contact met ons op. [naar boven]


Kan ik de archiefbeschrijvingen sorteren?

Ja, dat kan tot op zekere hoogte. In ICA-AtoM kun je kiezen uit 3 standaard sorteringsopties: in volgorde van invoer, alfabetisch op titel of alfabetisch op de combinatie identificatie en titel. De gekozen sorteringsoptie wordt standaard in heel de boomstructuur toegepast. Voor de presentatie van archiefbeschrijvingen is dit niet altijd wenselijk. Daarom hebben we in Atomis extra sorteerfuncties voorzien en kun je de sorteeropties laten verschillen per reeks. [naar boven]


Na import van een EAC-document blijken de parallelle namen van de actoren niet te zijn ingevuld. Wat nu?

De ICA-AtoM import functie neemt de parallelle namen niet mee op. Mits aanpassing van de ICA-AtoM code kunnen we ervoor zorgen dat de parallelle namen wel worden opgenomen. Neem hiervoor contact met ons op. [naar boven]


Ik probeer een groot XML-document te importeren, maar krijg altijd een witte webpagina te zien. Wat loopt er fout?

Je botst op een time-out van de webserver. Bij de meeste webhosts staat die standaard ingesteld op 30 seconden. Je kan dit importprobleem op verschillende wijzen aanpakken:


Ik heb shared hosting en geen SSH-toegang. Kan ik instructies op de server uitvoeren?

Ja, dat kan maar via een kleine omweg: gebruik het Atomis controlepaneel dat we standaard bij Atomis bijleveren. [naar boven]


Bij het bladeren in mijn archievenoverzicht bots ik in de webinterface op de fout 'pagina niet gevonden'. Wat nu?

De interne structuur van je archiefbeschrijvingen is corrupt geworden in de database: één of meerdere parent-childrelaties zijn verbroken. Gebruik de 'herbereken'-functie in Atomis (zie: 'Archievenoverzicht beheren') en herstel op deze wijze alle relaties. [naar boven]


Bij het bladeren in mijn archievenoverzicht bots ik in de webinterface op de fout 'Internal server error'. Wat nu?

Als je zeker bent dat de archiefbeschrijving bestaat (bijv. ze wordt getoond in het archievenoverzicht in Atomis) dan is waarschijnlijk de berekende interne hiërarchie van de archiefbeschrijvingen niet meer correct. Herbereken de hiërarchie in de archiefbeschrijvingen (Atomis > Databeheer > Hiërarchie berekenen). [naar boven]


Bij het importeren van archiefbeschrijvingen bots ik in ICA-AtoM op de foutmelding 'Undefined class constant 'ID' in [...]/lib/QubitResourceRoute.class.php on line 26'. Hoe kan ik dit oplossen?

Oorzaak van deze foutmelding is een Symfony-bug. Een workaround voor deze bug is het leegmaken van de cache. [naar boven]


Ik kan in versie 1.3 van ICA-AtoM geen digitale objecten importeren. Wat nu?

Er ontbreekt een waarde voor de term 'uploads' wanneer je in de Nederlandstalige interface ICA-AtoM werkt. Neem contact met ons op en we bezorgen je hiervoor een fix. [naar boven]


Ik probeer in Firefox meerdere digitale objecten te importeren, maar bots voortdurend op de melding 'Upload error, retry?'. Wat nu?

De YUI-uploader die ICA-AtoM gebruikt, werkt niet in goed in (bepaalde versies van) Firefox. Gebruik een andere webbrowser. [naar boven]


In mijn zoekresultaten worden dezelfde beschrijvingen meermaals vermeld. Hoe kan ik dit oplossen?

De zoekindex bevat meermaals dezelfde beschrijvingen. Maak de cache leeg en laat de zoekindex opnieuw opbouwen. [naar boven]