//Atomis - ATOM In Sustainability

Functies

Atomis bestaat uit 2 componenten:


Atomis

Functionaliteiten

Atomis heeft als kernfunctionaliteiten:

Atomis is een work-in-progress. In samenspraak met gebruikers worden de functionaliteiten voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. Zo bouwen we momenteel in Atomis de nodige schermen voor de module 'Nadere toegangen'.

Hoe werkt Atomis?

Bekijk één van de volgende filmpjes om de werking van Atomis beter te leren kennen:


AtoM-module: Nadere toegangen

Wat?

De meeste archieven bevatten enkele grote reeksen, zoals notulen, besluiten, bouwdossiers, personeelsdossiers, facturen, contracten, enz. Deze archiefbestanddelen kunnen beschreven worden met de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf) en ISDF. Dit is echter niet altijd de efficiëntste wijze om grote hoeveelheden bestanddelen te beschrijven: de mapping van de specifieke beschrijvingsvelden voor deze dossiers naar archiefstandaarden is niet evident en is niet altijd gebruiksvriendelijk. Anders gezegd: ISAD(G) heeft geen geschikte velden voor bijvoorbeeld straatnaam, huisnummer, postcode, enz., velden die je bij het beschrijven van bouwdossiers eigenlijk wel nodig hebt. Ook de presentatie van deze beschrijvingen in het hiërarchische archievenoverzicht is door de grote hoeveelheid beschrijvingen niet zo overzichtelijk.

Om hier een oplossing voor aan te bieden voegen we een nieuwe module aan AtoM toe: een module om met nadere toegangen te werken. In een nadere toegang bepaal je zelf welke velden je voor het beschrijven van de bestanddelen wil gebruiken. Per reeks kun je een andere nadere toegang met eigen velden gebruiken. De nadere toegang koppel je aan de ISAD(G)-beschrijving voor de reeks. Je kan in het AtoM-menu ook een rechtstreekse link naar de nadere toegang plaatsen. Dit laatste doe je bijvoorbeeld voor veel gebruikte nadere toegangen.

Hoe werkt het?

Het zoeken in een nadere toegang doe je in de webinterface van AtoM. Dit gebeurt via de nieuwe module en het bijhorende dynamische zoekformulier. De gebruiker bouwt hierin zijn eigen query. Het aanmaken en het beheren van de nadere toegang doet de archivaris met behulp van Atomis. In Atomis legt de archivaris vast:

Deze nadere toegangen bieden ook een oplossing voor beschrijvingen die (nog) niet mogen worden gepubliceerd (bijv. wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door gebruik te maken van het veld 'Publiceren_vanaf' kunnen alle beschrijvingen in dezelfde toegang worden bewaard. Hierdoor worden afzonderlijke toegangen met niet-openbare beschrijvingen overbodig en vermijd je dat beschrijvingen telkens moeten worden overgezet van een niet-openbare toegang naar een openbare toegang.

Voorbeelden

De module 'Nadere toegangen' is toegevoegd aan onze speel- en deelimplementatie van AtoM. In ons voorbeeld zijn twee items aan het hoofdmenu toegevoegd:

Twee voorbeelden van nadere toegangen zijn beschikbaar: