//Atomis - ATOM In Sustainability

Wat?

Atomis is een clienttool voor AtoM. AtoM is een opensource webtoepassing voor het beschrijven van archieven. AtoM ondersteunt de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH.

Waarom?

Atomis is destijds ontstaan om enkele functionele tekortkomingen van de voorganger van AtoM, ICA-AtoM, op te lossen en om organisaties op een snelle en efficiënte wijze met AtoM te laten werken. Wij zijn ervan overtuigd dat met AtoM elke organisatie werk kan maken van een geautomatiseerd archiefbeheer en dit tegen een lage kost! De meeste archieforganisaties hebben hun archiefbeschrijvingen geregistreerd in (semi-)gestructureerde lijsten en bestanden, maar hebben de stap naar een volwaardig archiefbeheerssysteem om tal van redenen nog niet gezet.

Voordelen?

Atomis helpt bij het zetten van deze stap en maakt het mogelijk dat bestaande archiefbeschrijvingen zonder manuele herinvoer of dure conversies in AtoM worden opgeladen. Met Atomis kunnen archivarissen de archiefbeschrijvingen zelf omzetten naar het EAD- of EAC-importformaat van AtoM. Atomis biedt ook de mogelijkheid om nadere toegangen toe te voegen en te koppelen aan ISAD(G)-beschrijvingen.

Met Atomis kunnen ook een aantal taken geautomatiseerd worden uitgevoerd, wat veel manueel werk uitspaart en dus een aanzienlijke tijdsbesparing met zich meebrengt. En dankzij de vele controlefuncties en lijsten met geldige invoerwaarden kan de kwaliteit van de archiefbeschrijvingen beter worden bewaakt. En dit laatste kan zowel proactief als retroactief.

Kortom...

Atomis is voor ons dan ook een echt ATOM In Sustainability, een tool door en voor archivarissen.


// Agenda - Nieuws